24. 3. 2023

Procházka městem.

 Již několikrát jsem v komentářích četla, zda bych nenafotila procházku naším městem. Musím napsat, že ve městě mě focení nebaví už proto, že je všude spousta aut a lidí a mám obavy, abych náhodou svojí fotografií zveřejněnou na stránkách někoho nekompromitovala a neměla pak problémy kvůli nedodržení  ochrany osobnosti. Proto raději fotím v přírodě, kde takové problémy nehrozí a lidem se tam vždycky můžu vyhnout.

Tak že jsem tentokrát městem sice procházela. ale na náměstí jsem už nešla. Pár fotografií jsem tedy vybrala.

Kostel sv. Vavřince. Z bývalého kapucínského  kláštera je městská knihovna a klášterní zahrady je park Rumburské vzpoury.

16. 3. 2023

Zajímavý den.

  15 . březen 2023,

      Byl to pro mě překvapivě zajímavý den. Ráno mi napsala kamarádka Hanka zda bych s ní nejela na výlet, protože sluníčko konečně ukázalo svoje paprsky a obloha byla blankytně modrá. Souhlasila jsem s výletem.

 Těsně před odjezdem mi  zavolala  Jiřinka, že vyráží na cestu za mnou, do Rumburku. Potěšena tou zprávou, jsem se s Hankou domluvila, že na výlet vyrazit můžeme, ale musíme být včas zpět, abych mohla jít na nádraží za Jiřinkou.

S Hankou jsme tedy vyrazily směrem na Lobendavu  - Anenský vrch, kde je další z krásných křížových cest  našeho výběžku. Mezi tím se počasí pokazilo a začalo sněžit, tak že jsme se dlouho nezdržely a vydaly se ještě k zajímavému lomu. Spustila  se chumelenice a tak jsme se vydaly na cestu domů. 

Po návratu z výletu nastalo tolik očekávané setkání s Jiřinkou. Vlaková spojení byla problematická a tak Jiřinka přijela o hodinu později a tím pádem jsme měly méně času na společné setkání. Snad si to vynahradíme v létě až bude lepší počasí. 

Čekání jsem si zkrátila focením okolí vlakového nádraží.

Lobendava, Anenský vrch

 Moje letošní jarní putování pokračovalo další křížovou cestou, tentokrát nad obcí Lobendava na Anenském vrchu. 

Křížová cesta byla vybudována jako sedmá  z celkem čtrnácti venkovních křížových cest ve Šluknovském výběžku. Doplnila kapli svaté Anny, která byla postavena v letech 1775-1776 za podpory majitele panství starohraběte Jana Františka Václava Salm- Reifferscheidta a jeho matky Karoliny z Diettrichsteinu.

 Třináct pozdně barokních výklenkových kaplí z let 1829-1834 tvoří tvar podkovy. Čtrnácté zastavení má podobu samostatně stojící kaple Božího hrobu. Poutní areál byl rozšířen roku 1840 o Getsemanskou zahradu se sochami spících apoštolů, anděla a Krista.

Jižně od křížové cesty stojí kaple svaté Anny. Ke zdejším zajímavostem patřil pramen zázračné vody. pozůstatky studánky jsou mezi skupinou lip při hlavní silnici k Lipové.  K první poválečné opravě staveb došlo roku 1989 zásluhou kněze Františka Opletala. Prozatím poslední rekonstrukcí prošla křížová cesta v roce 2017. Výklenkové kaple restauroval Martin Wagner, autorem obrazů a kovových částí je Karel Holub.

Opravenou křížovou cestu požehnal 2. září 2017 biskup litoměřické diecéze Jan Baxant. Kaple svaté Anny spolu s areálem křížové cesty jsou nemovitou kulturní památkou České republiky. V postní době mezi Velikonocemi zde probíhají pobožnosti křížové cesty. každoročně se tu na svátek svaté Anny ( 26. července), koná tradiční pouť.

Uprostřed křížové cesty postavené do podkovy je Getsemanská zahrada.
se sochami apoštolů Petra, Jakuba, Jana,  anděla a modlícího se Krista.

4. 3. 2023

Loučení se zimou - 1. část.

 28. únor 2023

Poslední únorový den a poslední meteorologický zimní den. Já jsem se rozhodla rozloučit se zimou procházkou po okolí města a kam jinam, než k rybníkům a pohledem na zasněžené Lužické hory.  Čekání na jaro se mi zdá dlouhé díky poměrně sychravé a nevlídné zimě.  To astronomické nastane 20. března ve 22:24 hodin. Tak že se loučím se zimou i když vím, že se jen tak nevzdá a při tom volám:

 "Jaro vítej, zatím to meteorologické, brzy i astronomické."

 Od ulice Na Poustce

3. 3. 2023

Větrný mlýn Světlík

 

Křížová cesta Jiřetín pod Jedlovou

 Křížová cesta. kterou tvoří 11 rokokových zastavení, byla vystavěna v místě, kde došlo k zázračnému uzdravení. Cesta vede téměř na vrchol Křížové hory, kde se nachází kaple Svatého Kříže a kaple Božího hrobu. V okolí se také nachází výjev z Getsemanské zahrady a sochy Ježíše a Panny Marie. Celý areál byl vysvěcen v roce 1764 a v roce 1969 prohlášena za kulturní památku. Přístupová silnice

Křížová cesta Brtníky

 

Křížová cesta Šluknov

Výstavba křížové cesta probíhala v letech 1738 - 1756, Celkem bylo postaveno dvanáct sloupků:  zastavení číslo I až XI a XIII. Dřevěný kříž jako XII. zastavení, kaple Božího hrobu jako XIV. zastavení, grotty svatého Petra a svaté Máří Magdalény a Getsemanská zahrada.

Podle pověsti křížovou cestu postavil pivovarnický tovaryš Anton Drössel. Při putování za prací se zavázal slibem, že pokud ve Šluknově najde práci a domov, vystaví na čedičovém kopci křížovou cestu. Práci si našel v panském pivovaru, založil domácnost a započal se stavbou křížové cesty na místě Petrovy jeskyně. Nejdříve pracoval sám, postupně se našli dobrovolníci a přispěvatelé. o tom svědčí nápisy na výklenkových kapličkách č. IX. nese nápis A.M. IN. , číslo X.- úctyhodným H. Tobiasem Führlichem, č. XIV. - p. Heinrichem Grohmanem a Josefem Triefelem. 

22. července 1756byla křížová cesta vysvěcena. Kolem 20. července se konaly Slavnosti vysvěcení křížové cesty, kdy vycházelo procesí a na Křížové hoře byla konána pobožnost.

Jednotlivá zastavení jsem bohužel nenafotila.

Křížová cesta Rumburk

Tady je křížová cesta se čtrnácti zastaveními.

Křížová cesta Staré Křečany

Klasicistní výklenkové kaple křížové cesty byly postaveny v letech 1825-1833. O šedesát let později byly obnoveny. V průběhu let se zde vystřídaly kamenné, dřevěné i malby na plechu. Původní kamenné reliéfy, jejichž autorem byl sochař Josef Salm z Nových Křečany, nahradil v letech 1890-1896 starokřečanský farář P. Franz Langhans za obrazy malované na plechu. Řešení se neosvědčilo a poškozené malby dal roku 1922 páter Franz Christoph Frost vyměnit za dřevěné reliéfy neznámého řezbářského mistra z Fulneku. 

Římskokatolická farnost Staré Křečany křížovou cestu opravila v letech 2004 - 2005. Povalené sloupky zastavení byly vztyčeny, očištěny a do výklenků zastavení byly umístěny kopie obrazů s výjevy křížové cesty. obnovena byla i ohradní zeď.