30. 9. 2020

Před okny mám veselo.

 Poslední dobou se nám před okny objevuje stále více ptáčků. Když nemůžu jít ven kvůli rozmarům podzimního počasí, tak pozoruji hemžení ve větvích stromů, které sice rostou v sousedních zahradách, ale někdy mám pocit, že můžu trhat šišky přímo z otevřeného okna, zvláště když fouká východní vítr. Nevýhodou je, že máme v pokoji pořád tmu a tak na čtení musíme svítit i ve dne.

 Na focení chování ptáků je taková blízkost větví naopak docela výhodou.

Rehek domácí
Strakapoud velký
Sýkora modřinka
Holub hřivnáč
Hrdlička zahradní
Odpolední spánek...holub hřivnáč - mládě. Ještě nemá vybarvený krk.
Toto mládě se mi nepodařilo rozpoznat. 
může to být sýkora koňadra, či jiná ale také něco jiného
 úplně jiný druh.
Střízlík obecný


Mládě vrabce. Nevím zda domácího nebo polního. 
 Ještě není vybarvený. Zřejmě je to mládě z posledního líhnutí.
Další  drobečkové ...vrabci. Po ránu se tulí k sobě, aby jim nebyla zima.
Ten rozježený je asi nejmladší.
Tady podle tmavších tváří staršího vrabce soudím, že to budou vrabci polní...

Hrdlička v dešti.
Sýkora koňadraBudníček větší

Rehek domácí ( lidově  nazvaný též čermák)
Ořešník kropenatý

Kavka obecná29. 9. 2020

Detaily z louky

Při ranní procházce jsem fotila nejen východ slunce a mlhu, 
ale také některé detaily na loukách a stromech, které jsem míjela.

Orosená moucha ...nebo zpocená? No je mrazík,  tak orosená.