3. 3. 2023

Větrný mlýn Světlík

 

Křížová cesta Jiřetín pod Jedlovou

 Křížová cesta. kterou tvoří 11 rokokových zastavení, byla vystavěna v místě, kde došlo k zázračnému uzdravení. Cesta vede téměř na vrchol Křížové hory, kde se nachází kaple Svatého Kříže a kaple Božího hrobu. V okolí se také nachází výjev z Getsemanské zahrady a sochy Ježíše a Panny Marie. Celý areál byl vysvěcen v roce 1764 a v roce 1969 prohlášena za kulturní památku. Přístupová silnice

Křížová cesta Brtníky

 

Křížová cesta Šluknov

Výstavba křížové cesta probíhala v letech 1738 - 1756, Celkem bylo postaveno dvanáct sloupků:  zastavení číslo I až XI a XIII. Dřevěný kříž jako XII. zastavení, kaple Božího hrobu jako XIV. zastavení, grotty svatého Petra a svaté Máří Magdalény a Getsemanská zahrada.

Podle pověsti křížovou cestu postavil pivovarnický tovaryš Anton Drössel. Při putování za prací se zavázal slibem, že pokud ve Šluknově najde práci a domov, vystaví na čedičovém kopci křížovou cestu. Práci si našel v panském pivovaru, založil domácnost a započal se stavbou křížové cesty na místě Petrovy jeskyně. Nejdříve pracoval sám, postupně se našli dobrovolníci a přispěvatelé. o tom svědčí nápisy na výklenkových kapličkách č. IX. nese nápis A.M. IN. , číslo X.- úctyhodným H. Tobiasem Führlichem, č. XIV. - p. Heinrichem Grohmanem a Josefem Triefelem. 

22. července 1756byla křížová cesta vysvěcena. Kolem 20. července se konaly Slavnosti vysvěcení křížové cesty, kdy vycházelo procesí a na Křížové hoře byla konána pobožnost.

Jednotlivá zastavení jsem bohužel nenafotila.

Křížová cesta Rumburk

Tady je křížová cesta se čtrnácti zastaveními.

Křížová cesta Staré Křečany

Klasicistní výklenkové kaple křížové cesty byly postaveny v letech 1825-1833. O šedesát let později byly obnoveny. V průběhu let se zde vystřídaly kamenné, dřevěné i malby na plechu. Původní kamenné reliéfy, jejichž autorem byl sochař Josef Salm z Nových Křečany, nahradil v letech 1890-1896 starokřečanský farář P. Franz Langhans za obrazy malované na plechu. Řešení se neosvědčilo a poškozené malby dal roku 1922 páter Franz Christoph Frost vyměnit za dřevěné reliéfy neznámého řezbářského mistra z Fulneku. 

Římskokatolická farnost Staré Křečany křížovou cestu opravila v letech 2004 - 2005. Povalené sloupky zastavení byly vztyčeny, očištěny a do výklenků zastavení byly umístěny kopie obrazů s výjevy křížové cesty. obnovena byla i ohradní zeď.