16. 3. 2023

Zajímavý den.

  15 . březen 2023,

      Byl to pro mě překvapivě zajímavý den. Ráno mi napsala kamarádka Hanka zda bych s ní nejela na výlet, protože sluníčko konečně ukázalo svoje paprsky a obloha byla blankytně modrá. Souhlasila jsem s výletem.

 Těsně před odjezdem mi  zavolala  Jiřinka, že vyráží na cestu za mnou, do Rumburku. Potěšena tou zprávou, jsem se s Hankou domluvila, že na výlet vyrazit můžeme, ale musíme být včas zpět, abych mohla jít na nádraží za Jiřinkou.

S Hankou jsme tedy vyrazily směrem na Lobendavu  - Anenský vrch, kde je další z krásných křížových cest  našeho výběžku. Mezi tím se počasí pokazilo a začalo sněžit, tak že jsme se dlouho nezdržely a vydaly se ještě k zajímavému lomu. Spustila  se chumelenice a tak jsme se vydaly na cestu domů. 

Po návratu z výletu nastalo tolik očekávané setkání s Jiřinkou. Vlaková spojení byla problematická a tak Jiřinka přijela o hodinu později a tím pádem jsme měly méně času na společné setkání. Snad si to vynahradíme v létě až bude lepší počasí. 

Čekání jsem si zkrátila focením okolí vlakového nádraží.

Lobendava, Anenský vrch

 Moje letošní jarní putování pokračovalo další křížovou cestou, tentokrát nad obcí Lobendava na Anenském vrchu. 

Křížová cesta byla vybudována jako sedmá  z celkem čtrnácti venkovních křížových cest ve Šluknovském výběžku. Doplnila kapli svaté Anny, která byla postavena v letech 1775-1776 za podpory majitele panství starohraběte Jana Františka Václava Salm- Reifferscheidta a jeho matky Karoliny z Diettrichsteinu.

 Třináct pozdně barokních výklenkových kaplí z let 1829-1834 tvoří tvar podkovy. Čtrnácté zastavení má podobu samostatně stojící kaple Božího hrobu. Poutní areál byl rozšířen roku 1840 o Getsemanskou zahradu se sochami spících apoštolů, anděla a Krista.

Jižně od křížové cesty stojí kaple svaté Anny. Ke zdejším zajímavostem patřil pramen zázračné vody. pozůstatky studánky jsou mezi skupinou lip při hlavní silnici k Lipové.  K první poválečné opravě staveb došlo roku 1989 zásluhou kněze Františka Opletala. Prozatím poslední rekonstrukcí prošla křížová cesta v roce 2017. Výklenkové kaple restauroval Martin Wagner, autorem obrazů a kovových částí je Karel Holub.

Opravenou křížovou cestu požehnal 2. září 2017 biskup litoměřické diecéze Jan Baxant. Kaple svaté Anny spolu s areálem křížové cesty jsou nemovitou kulturní památkou České republiky. V postní době mezi Velikonocemi zde probíhají pobožnosti křížové cesty. každoročně se tu na svátek svaté Anny ( 26. července), koná tradiční pouť.

Uprostřed křížové cesty postavené do podkovy je Getsemanská zahrada.
se sochami apoštolů Petra, Jakuba, Jana,  anděla a modlícího se Krista.